Biển khơi tình yêu (Marie La Mer) by Guitar Chords

Posted on

If you are looking for Biển khơi tình yêu (Marie La Mer) guitar chords, you’ve come to the right place.
You can play Biển khơi tình yêu (Marie La Mer) by using guitar or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Biển khơi tình yêu (Marie La Mer) guitar chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Biển khơi tình yêu (Marie La Mer) by Guitar Chords

1. [Em] Biển khơi [B7] tình yêu nổi sóng cho người cũng theo đại [Am] dương lả lơi
Ðổ vào lòng [B7] lứa đôi làm người động tình [Em] theo biển khơi

2. Biển khơi [B7] tình vui! đồi cát đây, cùng nắm tay, rồi bước [Am] dần trên bãi
Biển là của [B7] lứa đôi còn biển rộng nên [Em] tình còn mãi

ĐK 1: Biển yêu nhiều [Am] lắm, mến thương vô [B7] vàn
Người yêu còn [Em] đó, biển là mộng mơ
Làn [Am] sóng đi vào cát êm mầu [C] trắng, thấy [B7] chăng?

3. [Em] Biển khơi [B7] tình đôi! đồi cát đây nằm xuống đây, đừng [Am] hôn vào tay
Mà là vào [B7] mắt môi cào lòng người ngọt [Em] thơm mùi muối

ĐK 2: Biển yêu người [Am] đó, biết bao cho [B7] vừa
Cùng người yêu [Em] rạng rỡ nhìn trời biển xa
Gửi [Am] ái ân về cõi mây nào [C] đó, rất [B7] mơ

Nói: Em yêu còn nhớ chăng
Những kỷ niệm của chúng ta đầy ấp
Giờ chỉ còn mình anh cùng biển khơi

Biển là của chúng [B7] ta thôi còn biển tình [Em] ta còn mãi

4. Yêu thôi! [B7] Biển ơi! chỉ có ta, biển vắng ơi! mình [Am] yêu nhau nên biển nhớ
Biển mong chờ [B7] lứa đôi, biển của ta mãi [Em] thôi

If you want to learn Biển khơi tình yêu (Marie La Mer) guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Each one of those minor chords is completely based on its major counterpart

The more you practice, the easier guitar will feel to play Biển khơi tình yêu (Marie La Mer). Guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Reply

Your email address will not be published.