Ở Nhà Vẫn Vui by Nguyễn Quốc Việt Guitar Chords

Posted on

If you are looking for Ở Nhà Vẫn Vui guitar chords, you’ve come to the right place.
You can play Ở Nhà Vẫn Vui by Nguyễn Quốc Việt using guitar or guitar.
This song by Nguyễn Quốc Việt can also be played by that instruments.
=

Ở Nhà Vẫn Vui guitar chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Ở Nhà Vẫn Vui by Nguyễn Quốc Việt Guitar Chords

Ver 1:
[F]… Đã qua bao lâu ta [Csus4] ở nhà, dịch bệnh cũng [Gm] không ngăn nổi khi ta vẫn luôn hăng [C] hái thi đua ở nhà chống [F] dịch.
 
Có thêm yêu thương cho [Csus4] gia đình, rèn luyện bản [Gm] thân, chăm sóc cây hoa, chẳng quên mài [C] dũa kĩ năng tạo cho chính [F] mình.
 
Đứng trông ra xa đầu [Csus4] ngõ nhà, kìa kìa các [Gm] anh, áo lính đang canh phòng cho khu [C] phố dân yên bình ngày nối [F] ngày.
 
Tới hai ba hôm ta [Csus4] có một đội người test [Gm] nhanh covid, thanh niên tình nguyện và [C] những nhân viên y tế dễ [F] thương.
 
Dk:
Không sợ dịch bệnh bao [Bb] lâu, ta vẫn vui [C] tươi chống [Dm] dịch, vững [Bb] tin kiên [Gm] cường, chiến thắng ngày [C] mai.
 
Ôi đời thật đẹp khi [Bb] ta giúp nước khi [C] vẫn ở [Dm] nhà. Lòng [C] ta phơi [C7] phới cho ngày tháng [F] này.
 
Ver 2:
[F]… Nhớ theo 5k cho [Csus4] sức khỏe một là khẩu [Gm] trang, giao tiếp phải đeo khẩu trang, phải [C] nhớ luôn đeo khẩu trang nhé [F] bạn.
 
Thứ hai đôi tay phải [Csus4] giữ sạch, khử khuẩn những [Gm] nơi tiếp xúc tay đã chạm qua, giữ [C] kĩ không gian thông thoáng khắp [F] nhà.
 
Tiếp theo khoảng cách phải [Csus4] khiêm nhường, mình hãy cách xa 2 [Gm] mét khi trò chuyện qua, không [C] đến những nơi tập trung đông [F] người.
 
Cuối cùng ta hãy thật [Csus4] trung thực, mỗi lần chúng [Gm] ta khai báo khi đi mọi nơi, y [C] tế sẽ luôn cùng ta chống [F] dịch.

If you want to learn Nguyễn Quốc Việt Ở Nhà Vẫn Vui guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Each one of those minor chords is completely based on its major counterpart

The more you practice, the easier guitar will feel to play Ở Nhà Vẫn Vui. Guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Reply

Your email address will not be published.